தொடரிலக்கம் : MA1390
பால் : ஆண்
வயது : 33 ஆண்டுகள்
இராசி : சிம்மம்
நட்சத்திரம் : பூரம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Sri Lankan
Contact