தொடரிலக்கம் : MA1392
பால் : ஆண்
வயது : 31 ஆண்டுகள்
இராசி : மேஷம்
நட்சத்திரம் : அசுவினி
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Tamil
Contact