தொடரிலக்கம் : MA1409
பால் : ஆண்
வயது : 39 ஆண்டுகள்
இராசி : மேஷம்
நட்சத்திரம் : அசுவினி
நாடு : Switzerland
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : PR
Occupation / தொழில் : IT
Education / கல்வித்தகைமை : AL
Height / உயரம் : 5ft 7in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : No Special , working in IT filed No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special No Special

ஜாதகம்

$profile_id
Contact