தொடரிலக்கம் : MA1414
பால் : ஆண்
வயது : 29 ஆண்டுகள்
இராசி : தனுசு
நட்சத்திரம் : முலம்
நாடு : India
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Indian
Occupation / தொழில் : Excutive working YOKOGOWA India Ltd. at Bangalruru
Education / கல்வித்தகைமை : B.E
Height / உயரம் : 5ft 6in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Faire,slim, same caste,Age 24to25Yeare, Qulf.B.E From educated familymembers
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Always be happy
Contact