தொடரிலக்கம் : MA1417
பால் : பெண்
வயது : 30 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : சித்திரை 2ஆம் பாதம்
நாடு : India
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : tamil
Occupation / தொழில் : Digital studio,designing
Education / கல்வித்தகைமை : DTP
Height / உயரம் : 5ft 6in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : OWN house good job perfect look and join family nature places comedy type and truth memory power
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : my family deside and my brother like i can marriad my family middle class so i want any problm solving maint and helping maint
Contact