தொடரிலக்கம் : MA1422
பால் : ஆண்
வயது : 38 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : ஆயில்யம்
நாடு : Saudi Arabia
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : visa
Occupation / தொழில் : Admin clerk
Education / கல்வித்தகைமை : 13 year
Height / உயரம் : 5ft 6in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : i am single i am looking for life partner .who will stay continue with me after marriage, Please contract > salanibaby@gmail.com
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Iam small beautiful man good looking, very nice Please contract > salanibaby@gmail.com
Contact