தொடரிலக்கம் : MA1423
பால் : ஆண்
வயது : 46 ஆண்டுகள்
இராசி : மகரம்
நட்சத்திரம் : உத்திராடம் 2ஆம் பாதம்
நாடு : Australia
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Australian
Contact