தொடரிலக்கம் : MA1437
பால் : ஆண்
வயது : 31 ஆண்டுகள்
இராசி : துலாம்
நட்சத்திரம் : சுவாதி
நாடு : India
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Tamil nadu:thanjavur
Occupation / தொழில் : Aluminium fabrication
Education / கல்வித்தகைமை : 10th
Height / உயரம் : 5ft 5in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Nothing
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Peace of mind
Contact