தொடரிலக்கம் : MA1438
பால் : ஆண்
வயது : 28 ஆண்டுகள்
இராசி : கடகம்
நட்சத்திரம் : புனர்பூசம் 4ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Education / கல்வித்தகைமை : A/L
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
Contact