தொடரிலக்கம் : MA1442
பால் : ஆண்
வயது : 29 ஆண்டுகள்
இராசி : மீனம்
நட்சத்திரம் : ரேவதி
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Srilankan
Education / கல்வித்தகைமை : Degree Holder Bachelor of Arts
Height / உயரம் : 5ft 10in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : I expecting my life partner in abroad citizenship. Good character.
Contact