தொடரிலக்கம் : MA1448
பால் : பெண்
வயது : 40 ஆண்டுகள்
இராசி : மகரம்
நட்சத்திரம் : திருவோணம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : தாரமிழந்தவர்
Contact