தொடரிலக்கம் : MA1459
பால் : ஆண்
வயது : 53 ஆண்டுகள்
இராசி : கடகம்
நட்சத்திரம் : ஆயில்யம்
நாடு : Norway
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Norway
Contact