தொடரிலக்கம் : MA1464
பால் : ஆண்
வயது : 35 ஆண்டுகள்
இராசி : தனுசு
நட்சத்திரம் : முலம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilanka
Contact