தொடரிலக்கம் : MA1470
பால் : பெண்
வயது : 28 ஆண்டுகள்
இராசி : விருச்சிகம்
நட்சத்திரம் : கேட்டை
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : yes
Contact