தொடரிலக்கம் : MA1471
பால் : பெண்
வயது : 27 ஆண்டுகள்
இராசி : விருச்சிகம்
நட்சத்திரம் : கேட்டை
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : yes
Education / கல்வித்தகைமை : business mangment
Height / உயரம் : 5ft 5in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : doctor enginear management
Contact