தொடரிலக்கம் : MA1472
பால் : பெண்
வயது : 30 ஆண்டுகள்
இராசி : மீனம்
நட்சத்திரம் : உத்திரட்டாதி
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Sri lanka
Contact