தொடரிலக்கம் : MA1478
பால் : ஆண்
வயது : 34 ஆண்டுகள்
இராசி : கடகம்
நட்சத்திரம் : ஆயில்யம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Education / கல்வித்தகைமை : HNDA - Colombo, BBM -University of Jaffna, ACPM
Height / உயரம் : 5ft 7in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : very friendly good wife and like a best friend
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Lovable, caring and responsible for happy life

ஜாதகம்

$profile_id
Contact