தொடரிலக்கம் : MA1482
பால் : ஆண்
வயது : 32 ஆண்டுகள்
இராசி : மீனம்
நட்சத்திரம் : ரேவதி
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Occupation / தொழில் : Teacher
Education / கல்வித்தகைமை : B.Sc
Height / உயரம் : 5ft 7in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
Contact