தொடரிலக்கம் : MA1489
பால் : ஆண்
வயது : 35 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : அஸ்தம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : கிறித்தவம்
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : srilanka
Contact