தொடரிலக்கம் : MA1492
பால் : ஆண்
வயது : 36 ஆண்டுகள்
இராசி : துலாம்
நட்சத்திரம் : விசாகம் 3ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Sri Lanka
Occupation / தொழில் : System Analyst at Sri Lanka Telecom
Education / கல்வித்தகைமை : BSc(Hons) Computing - University of Wolverhampton UK
Height / உயரம் : 5ft 7in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : pleasant looking and educated partner
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : if interest send your chart and photo - cratnam48@gmail.com

ஜாதகம்

$profile_id
Contact