தொடரிலக்கம் : MA1498
பால் : ஆண்
வயது : 38 ஆண்டுகள்
இராசி : துலாம்
நட்சத்திரம் : சித்திரை 3ஆம் பாதம்
நாடு : United Kingdom
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Srilankan
Contact