தொடரிலக்கம் : MA1507
பால் : பெண்
வயது : 44 ஆண்டுகள்
இராசி : கடகம்
நட்சத்திரம் : பூசம்
நாடு : Swaziland
மதம் : கிறித்தவம்
திருமண நிலை : தாரமிழந்தவர்
Contact