தொடரிலக்கம் : MA1510
பால் : பெண்
வயது : 32 ஆண்டுகள்
இராசி : கடகம்
நட்சத்திரம் : பூசம்
நாடு : France
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
Contact