தொடரிலக்கம் : MA1511
பால் : ஆண்
வயது : 35 ஆண்டுகள்
இராசி : மிதுனம்
நட்சத்திரம் : புனர்பூசம் 3ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : கிறித்தவம்
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Srilanka
Contact