தொடரிலக்கம் : MA1516
பால் : ஆண்
வயது : 28 ஆண்டுகள்
இராசி : சிம்மம்
நட்சத்திரம் : அஸ்தம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Permanent
Occupation / தொழில் : Cashier
Education / கல்வித்தகைமை : Degree
Height / உயரம் : 5ft
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Good girl
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : I’m worker in a company at srilanka
Contact