தொடரிலக்கம் : MA1518
பால் : பெண்
வயது : 35 ஆண்டுகள்
இராசி : விருச்சிகம்
நட்சத்திரம் : விசாகம் 4ஆம் பாதம்
நாடு : France
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Work permit
Occupation / தொழில் : Project manager
Education / கல்வித்தகைமை : Master in computer application
Height / உயரம் : 5ft 3in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Hi good hearted person
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Working in France
Contact