தொடரிலக்கம் : MA1519
பால் : பெண்
வயது : 40 ஆண்டுகள்
இராசி : துலாம்
நட்சத்திரம் : விசாகம் 3ஆம் பாதம்
நாடு : Germany
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : citizen
Occupation / தொழில் : IT Technician
Education / கல்வித்தகைமை : Master in Computer Science
Height / உயரம் : 5ft 3in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : well educated and in germany. for more details pls conctact me.
Contact