தொடரிலக்கம் : MA1520
பால் : ஆண்
வயது : 29 ஆண்டுகள்
இராசி : விருச்சிகம்
நட்சத்திரம் : கேட்டை
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : yes
Occupation / தொழில் : Contractor
Education / கல்வித்தகைமை : HND QS
Height / உயரம் : 5ft 9in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : A good background
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : Contact then analyses
Contact