தொடரிலக்கம் : MA1521
பால் : பெண்
வயது : 49 ஆண்டுகள்
இராசி : மகரம்
நட்சத்திரம் : உத்திராடம் 2ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : citizen
Contact