தொடரிலக்கம் : MA1528
பால் : ஆண்
வயது : 32 ஆண்டுகள்
இராசி : தனுசு
நட்சத்திரம் : முலம்
நாடு : Singapore
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Working visa
Occupation / தொழில் : Civil Engineer
Education / கல்வித்தகைமை : Civil Engineering
Height / உயரம் : 5ft 7in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : Cute looking and homely girl with a good family backround
About me / உங்களைப்பற்றி நீங்கள் கூறுவதென்ன : I am kind self motivated hardworking person. I love my family.

ஜாதகம்

$profile_id
Contact