தொடரிலக்கம் : MA1531
பால் : பெண்
வயது : 24 ஆண்டுகள்
இராசி : கன்னி
நட்சத்திரம் : அஸ்தம்
நாடு : India
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
குடியுரிமைக்கான தகுதி : yes
Occupation / தொழில் : no
Education / கல்வித்தகைமை : higher study
Height / உயரம் : 4ft 7in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
About your expect partner / நீங்கள் எதிர்பார்க்கும் துணை எப்படி இருக்க வேண்டும் : He is good boy
Contact