தொடரிலக்கம் : MA1532
பால் : ஆண்
வயது : 30 ஆண்டுகள்
இராசி : சிம்மம்
நட்சத்திரம் : உத்திரம் 1ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
Contact