தொடரிலக்கம் : MA1533
பால் : பெண்
வயது : 39 ஆண்டுகள்
இராசி : மகரம்
நட்சத்திரம் : திருவோணம்
நாடு : United Kingdom
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
Contact