தொடரிலக்கம் : MA1534
பால் : ஆண்
வயது : 33 ஆண்டுகள்
இராசி : துலாம்
நட்சத்திரம் : சித்திரை 3ஆம் பாதம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Sri Lankan
Occupation / தொழில் : People Bank
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 1
Contact