தொடரிலக்கம் : MA1540
பால் : பெண்
வயது : 34 ஆண்டுகள்
இராசி : கும்பம்
நட்சத்திரம் : சதயம்
நாடு : Sri Lanka
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : விவாகரத்தானவர்
Contact