தொடரிலக்கம் : MA1558
பால் : ஆண்
வயது : 30 ஆண்டுகள்
இராசி : கடகம்
நட்சத்திரம் : ஆயில்யம்
நாடு : Norway
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : Citizen
Contact