தொடரிலக்கம் : MA1562
பால் : ஆண்
வயது : 54 ஆண்டுகள்
இராசி : மிதுனம்
நட்சத்திரம் : திருவாதிரை
நாடு : United Kingdom
மதம் : இந்து
திருமண நிலை : மணமாகவில்லை
குடியுரிமைக்கான தகுதி : citizen
Occupation / தொழில் : selfemployee
Height / உயரம் : 5ft 5in
Mother Tongue / தாய்மொழி : 1
Seivvai Dhosam / செவ்வாய் தோசமுண்டா? : 2
Contact