தேடல்

தொடரிலக்கம் : MA1558மேலும் 
நாடு:Norway
பால்:ஆண்
வயது:30 ஆண்டு
இராசி:கடகம்
நட்சத்திரம்:ஆயில்யம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1557மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:24 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:கிருத்திகை 2ஆம் பாதம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1556மேலும் 
நாடு:Nauru
பால்:ஆண்
வயது:28 ஆண்டு
இராசி:சிம்மம்
நட்சத்திரம்:மகம்
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1555மேலும் 
நாடு:Sri Lanka
பால்:பெண்
வயது:23 ஆண்டு
இராசி:ரிஷபம்
நட்சத்திரம்:அசுவினி
திருமண நிலை:மணமாகவில்லை
தொடரிலக்கம் : MA1554மேலும் 
நாடு:Swaziland
பால்:ஆண்
வயது:45 ஆண்டு
இராசி:மகரம்
நட்சத்திரம்: திருவோணம்
திருமண நிலை:விவாகரத்தானவர்